Aplikasi Android Komik Malaria

Project : Aplikasi komik Malaria 
Lokasi : Jakarta

Nama Project : 
Aplikasi  Komik Malaria Kemenkes

Client : 
Kemenkes

Detail : 
1. Pembuatan Komik
2. Pembuatan Aplikasi komik Malaria
3. Memasukan kedalam play storeFabian Project 

0 Comments